Zgłoszenie serwisowe

WAŻNE: zgłoszenie awarii nie jest jednoznaczne z zamówieniem wykonania usługi serwisu. Po przesłaniu urządzenia do Becker Polska Sp. z o. o., zostanie przeprowadzona nieodpłatna ekspertyza i przedstawione do akceptacji zlecenie serwisowe, wraz z listą zużytych części, wyceną oraz proponowanym terminem realizacji. Po wykonaniu usługi serwisowej, urządzenie zostanie pomalowane. W przypadku braku akceptacji przedstawionego zlecenia serwisowego, pompa zostanie zwrócona w stanie rozmontowanym na koszt klienta. Przy braku kontaktu ze strony serwisu w terminie do 5 dni roboczych od daty wysyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu 65-5114170 lub mailem na adres: serwis@becker-polska.com.

=

Pliki do pobrania

Osoba kontaktowa:

Dostawa zwrotna do: (Proszę wypełnić, gdy adres dostawy jest inny niż Płatnika)

Dane urządzenia:

mineralny syntetyczny
czyste kurz wilgoć olej
< 30°C 30°C - 49°C 50°C - 70°C > 70°C
przewód elektryczny filtr zewnętrzny zawór zwrotny
Świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, że w/w urządzenie nie jest skażone i jest wolne od substancji toksycznych i radioaktywnych.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

* - pola wymagane

Copyright © BECKER - pompy próżniowe, kompresory. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe